Atipam 5mg/ml Sol Pr Inj 10ml Hond En Kat

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

Atipam 5 mg/ml oplossing voor injectie voor honden en katten. Flacon van 5 en 10 ml Atipamezolehydrochloride: heldere, kleurloze, waterige oplossing voor injectie.

Gebruik

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN VAN TOEDIENING

Bestemd voor eenmalige intramusculaire injectie bij hond en kat. Om zeker te zijn van een exacte dosering bij toediening van kleine hoeveelheden, wordt aangeraden een injectiespuit met nauwkeurige schaalverdeling te gebruiken. Atipamezole wordt doorgaans 15 tot 60 minuten na de injectie met medetomidine of dexmedetomidine toegediend.

Honden:

De dosering atipamezolehydrochloride (in µg) bedraagt het vijfvoudige van de eerder toegediende dosering medetomidinehydrochloride of het tienvoudige van de dosering dexmedetomidinehydrochloride. Aangezien de concentratie van het werkzaam bestanddeel (atipamezolehydrochloride) in dit product vijfmaal hoger is dan de concentratie van formuleringen die 1 mg medetomidinehydrochloride per ml bevatten en tienmaal hoger dan de concentratie van bereidingen die 0,5 mg dexmedetomidinehydrochloride bevatten, is hetzelfde volume van elke formulering vereist.

Voorbeeld van dosering bij honden:

Medetomidine 1 mg/ml oplossing voor injectie Atipam 5 mg/ml oplossing voor injectie voor honden

0,04 ml/kg lichaamsgewicht, komt overeen met 40 µg/kg lichaamsgewicht 0,04 ml/kg lichaamsgewicht, komt overeen met 200 µg/kg lichaamsgewicht

Dexmedetomidine 0,5 mg/ml oplossing voor injectie Atipam 5 mg/ml oplossing voor injectie voor honden

0,04 ml/kg lichaamsgewicht, komt overeen met 20 µg/kg lichaamsgewicht 0,04 ml/kg lichaamsgewicht, komt overeen met 200 µg/kg lichaamsgewicht

Katten:

De dosering atipamezolehydrochloride (in µg) is twee en een half maal hoger dan de eerder toegediende dosering medetomidinehydrochloride of bedraagt het vijfvoudige van de dosering dexmedetomidinehydrochloride. Aangezien de concentratie van het werkzaam bestanddeel (atipamezolehydrochloride) in dit product vijfmaal hoger is dan de concentratie van formuleringen die 1 mg medetomidinehydrochloride per ml bevatten en tienmaal hoger dan de concentratie van formuleringen die 0,5 mg dexmedetomidinehydrochloride bevatten, dient de helft van het eerder toegediende volume medetomidine of dexmedetomidine te worden toegediend.

Voorbeeld van dosering bij katten:

Medetomidine 1 mg/ml oplossing voor injectie Atipam 5 mg/ml oplossing voor injectie voor katten

0,08 ml/kg lichaamsgewicht, komt overeen met 80 µg/kg lichaamsgewicht 0,04 ml/kg lichaamsgewicht, komt overeen met 200 µg/kg lichaamsgewicht

Dexmedetomidine 0,5 mg/ml oplossing voor injectie Atipam 5 mg/ml oplossing voor injectie voor katten

0,08 ml/kg lichaamsgewicht, komt overeen met 40 µg/kg lichaamsgewicht 0,04 ml/kg lichaamsgewicht, komt overeen met 200 µg/kg lichaamsgewicht

De herstelperiode wordt verkort tot ongeveer 5 minuten. De dieren zijn ongeveer 10 minuten na toediening van het product in staat zich voort te bewegen.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de onverenigbaarheid, moet het middel niet met andere diergeneesmiddelen in dezelfde injectiespuit worden gemengd.

WACHTTERMIJN

Niet van toepassing

Samenstelling

1 ml oplossing voor injectie bevat:

Werkzaam bestanddeel:

  • Atipamezolehydrochloride 5 mg/ml (overeenkomend met 4,27 mg atipamezole)

Hulpstoffen:

  • Methyl parahydroxybenzoaat (E 218) 1 mg/ml
Indicatie

Atipamezolehydrochloride is een selectieve α2-antagonist welke zorgt voor het antagoneren van het sedatief effect van medetomidine en dexmedetomidine bij hond en kat.

CONTRA-INDICATIES:

Dit product mag niet gebruikt worden bij:

  • fokdieren
  • dieren met lever- of nierziekten

DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS:

Hond en kat

Details
CNK2511798
FabrikantenDechra veterinary products
Bijsluiter