Omeprazol Teva 20mg Caps Maagsapres Container 100

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Ja

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Volwassenen

Behandeling van ulcus duodeni

De aanbevolen dosis bij patiënten met een actieve ulcus duodeni is 20 mg omeprazol eenmaal daags. Bij de meeste patiënten voltrekt de genezing zich binnen twee weken. Voor patiënten die na een eerste kuur nog niet helemaal genezen zijn, voltrekt de genezing zich meestal tijdens een verlenging van de behandeling met twee weken. Bij patiënten met slechte responderende ulcus duodeni is 40 mg omeprazol eenmaal daags aanbevolen en de genezing voltrekt zich gewoonlijkbinnen vier weken.

Preventie van terugval van ulcus duodeni

Voor de preventie van terugval van ulcus duodeni bij patiënten die negatief zijn voor H. pylori of wanneer de eradicatie van H. pylori niet mogelijk is, is de aanbevolen dosis 20 mg omeprazol eenmaal daags. Bij sommige patiënten kan een dagelijkse dosis van 10 mg volstaan. Als de therapie faalt, kan de dosis verhoogd worden tot 40 mg.

Behandeling van gastrische ulcera

De aanbevolen dosering is 20 mg omeprazol eenmaal daags. Bij de meeste patiënten voltrekt de genezing zich binnen vier weken. Voor patiënten die na een eerste kuur nog niet helemaal genezen zijn, voltrekt de genezing zich meestal tijdens een verlenging van de behandeling met vier weken. Bij patiënten met slechte responderende gastrische ulcus is 40 mg omeprazol eenmaal daags aanbevolen en de genezing voltrekt zich gewoonlijk binnen acht weken.

Preventie van terugval van gastrische ulcera

Voor de preventie van recidieven bij patiënten met een slecht reagerende maagulcus is de aanbevolen dosis 20 mg omeprazol eenmaal daags. Zo nodig kan de dosis verhoogd worden tot 40 mg omeprazol eenmaal daags.

Eradicatie van H. pylori bij ulcus pepticum

Voor de eradicatie van H. pylori moet er bij de selectie van antibiotica rekening gehouden worden met de individuele geneesmiddeltolerantie van de patiënt, en de nationale, regionale en lokale resistentiepatronen en behandelingsrichtlijnen.

 Omeprazol 20 mg + clarithromycine 500 mg + amoxicilline 1.000 mg, elk tweemaal daagsgedurende één week, of

 Omeprazol 20 mg + clarithromycine 250 mg (of ook 500 mg) + metronidazol 400 mg (of 500mg of tinidazol 500 mg), elk tweemaal daags gedurende één week of

 Omeprazol 40 mg eenmaal daags met amoxicilline 500 mg en metronidazol 400 mg (of 500 mgof tinidazol 500 mg), beide drie keer per dag gedurende één week.In elk behandelingsschema mag de therapie herhaald worden als de patiënt nog steeds positief isvoor H. pylori.

Behandeling van ulcus pepticum en duodeni als gevolg van NSAID

Voor de behandeling van gastrische ulcus als gevolg van NSAID is de aanbevolen dosis 20 omeprazol mg eenmaal daags. Bij de meeste patiënten voltrekt de genezing zich binnen vier weken. Voor patiënten die na een eerste kuur nog niet helemaal genezen zijn, voltrekt de genezing zich meestal tijdens een verlenging van de behandeling met vier weken.

Preventie van ulcus pepticum en duodeni als gevolg van NSAID bij risicopatiënten

Voor de preventie van gastrische ulcus of ulcus duodeni als gevolg van NSAID bij risicopatiënten (leeftijd> 60, eerdere voorgeschiedenis van ulcus pepticum en duodeni, eerdere voorgeschiedenis van bloeding in het bovenste spijsverteringskanaal) is de aanbevolen startdosering 20 mg omeprazol eenmaal daags.

Behandeling van refluxoesofagitis

De aanbevolen dosering is 20 mg omeprazol eenmaal daags. Bij de meeste patiënten voltrekt de genezing zich binnen vier weken. Voor patiënten die na een eerste kuur nog niet helemaal genezen zijn, voltrekt de genezing zich meestal tijdens een verlenging van de behandeling met vier weken. Bij patiënten met ernstige oesofagitis is 40 mg omeprazol eenmaal daags aanbevolen en de genezing voltrekt zich gewoonlijk binnen acht weken.

Langdurige behandeling van patiënten met genezen refluxoesofagitis

Voor de langdurige behandeling van patiënten met genezen refluxoesofagitis is de aanbevolen dosis 10 mg omeprazol eenmaal daags. Zo nodig kan de dosis verhoogd worden tot 20-40 mg omeprazol eenmaal daags.

Behandeling van symptomatische gastro-oesofageale reflux

De aanbevolen dosering is 20 mg omeprazol eenmaal daags. Patiënten kunnen goed reageren op 10 mg per dag, en daarom moet een individuele dosisaanpassing overwogen worden. Als de symptomen niet onder controle zijn na vier weken behandeling met 20 mg omeprazol per dag, is verder onderzoek aanbevolen.

Behandeling van Zollinger-Ellisonsyndroom

Bij patiënten met Zollinger-Ellisonsyndroom moet de dosis individueel aangepast worden en debehandeling zo lang volgehouden als klinisch geïndiceerd. De aanbevolen begindosis is 60 mg perdag. Alle patiënten met ernstige aandoening en onvoldoende respons op andere therapieën bereikten een doeltreffende controle en meer dan 90% van de patiënten behielden deze bij 20-120 mg omeprazol per dag. Bij doseringen boven 80 mg omeprazol per dag moet de dosis in twee keerworden ingenomen.

Pediatrische patiënten:Kinderen ouder dan 1 jaar en ≥ 10 kgBehandeling van refluxoesofagitisSymptomatische behandeling van zuurbranden en zuuroprispingen bij gastro-oesofagealerefluxaandoening.

De doseringsaanbevelingen zijn als volgt:

Leeftijd Gewicht Dosering
≥ 1 jaar 10-20 kg 10 mg eenmaal daags. De dosis kan zo nodig verhoogd worden tot 20 mg eenmaal daags.
≥ 2 jaar > 20 kg 20 mg eenmaal per dag. De dosis kan zo nodig verhoogd worden tot 40 mg eenmaal daags.

Refluxoesofagitis: De behandelingsduur is 4-8 weken.Symptomatische behandeling van zuurbranden en zuuroprispingen bij gastro-oesofageale refluxaandoening: De behandelingsduur is 2-4 weken. Als de symptomen niet onder controle zijn na 2-4 weken, moet de patiënt verder onderzocht worden.

Kinderen en adolescenten ouder dan 4 jaar

Behandeling van ulcus duodeni veroorzaakt door H. pylori Bij de selectie van de geschikte combinatietherapie moet er rekening gehouden worden met de officiële nationale, regionale en lokale richtlijnen betreffende bacteriële resistentie,behandelingsduur (meestal 7 dagen, maar soms tot 14 dagen), en het geschikte gebruik van antibacteriële middelen. De behandeling moet plaatsvinden onder toezicht van een specialist.De doseringsaanbevelingen zijn als volgt:

Gewicht Posologie
15-30 kg Combinatie met twee antibiotica: omeprazol 10 mg, amoxicilline 25 mg/kg lichaamsgewicht en clarithromycine 7,5 mg/kg lichaamsgewicht worden allemaal samen twee keer per dag toegediend gedurende één week
31-40 kg Combinatie met twee antibiotica: omeprazol 20 mg, amoxicilline 750 mg/kg en clarithromycine 7,5 mg/kg lichaamsgewicht worden allemaal samen twee keer per dag toegediend gedurende één week.
>40 kg Combinatie met twee antibiotica: omeprazol 20 mg, amoxicilline 1 g en clarithromycine 500 mg worden allemaal samen twee keer per dag toegediend gedurende één week

Speciale populaties

Verstoorde nierfunctie: De dosis hoeft niet te worden aangepast bij patiënten met een verstoorde nierfunctie.

Verstoorde leverfunctie: Bij patiënten met een verstoorde leverfunctie kan een dagelijkse dosis van 10–20 mg volstaan.

Ouderen : Het is niet nodig de dosis aan te passen bij ouderen.

Toedieningswijze

  • De capsules 's morgens innemen, bij voorkeur zonder voedsel en met een half glas water
  • De patiënten kunnen de capsule openen en de inhoud ervan doorslikken met een half glas water of na menging met een lichtzure vloeistof zoals vruchtensap of appelmoes of met niet-koolzuurhoudend water. Men moet de patiënten aanraden om de dispersie onmiddellijk in te nemen (of binnen een half uur), en vóór het drinken altijd goed te roeren, daarna met een half glas water te spoelen en dit leeg te drinken
  • Patiënten mogen niet kauwen op de maagsapresistente microgranules
Samenstelling

Elke capsule bevat 20 mg omeprazol.

Hulpstof met bekend effect: Elke 20 mg capsule bevat 80 mg sacharose.

Lijst met hulpstoffen:

Suikergranulaat (sacharose en maïszetmeel)

Natriumzetmeelglycolaat

Natriumlaurylsulfaat

Povidon

Trinatriumfosfaat dodecahydraat

Hypromellose

Methacrylzuur-ethylacrylaatcopolymeer (1:1)

Triëthylcitraat

Natriumhydroxide

Titaandioxide

Talk

  • Capsule - KAP

IJzeroxiderood (E172) [alleen 10 mg]

Erythrosine (E127)

Indigokarmijn (E132) [alleen 20 & 40mg]

Titaandioxide (E171)

Water

Gelatine

  • Capsule - LICHAAM

Quinoline geel (E104)

Erythrosine (E127)

Titaandioxide (E171)

Water

Gelatine

Drukinkt

Schellak

Polyvinylpyrrolidon

Propyleenglycol

Natriumhydroxide

Titaandioxide (E171)

Indicatie

Omeprazol Teva capsules zijn geïndiceerd voor:

Volwassenen

 Behandeling van ulcus duodeni

 Preventie van terugval van ulcus duodeni

 Behandeling van gastrische ulcera

 Preventie van terugval van gastrische ulcera

 In combinatie met geschikte antibiotica, eradicatie van Helicobacter pylori (H. pylori) bijulcus pepticum

 Behandeling van ulcus pepticum en duodeni als gevolg van NSAID

 Preventie van ulcus pepticum en duodeni als gevolg van NSAID bij risicopatiënten

 Behandeling van refluxoesofagitis

 Langdurige behandeling van patiënten met genezen refluxoesofagitis

 Behandeling van symptomatische gastro-oesofageale reflux

 Behandeling van Zollinger-Ellisonsyndroom.

Pediatrisch gebruik

Kinderen ouder dan 1 jaar en 10 kg:

 Behandeling van refluxoesofagitis.

 Symptomatische behandeling van zuurbranden en zuuroprispingen bij gastro-oesofagealerefluxaandoening.

Kinderen en adolescenten ouder dan 4 jaar

 In combinatie met antibiotica voor de behandeling van ulcus duodeni veroorzaakt door H.pylori

Details
CNK2705747
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte70 mm
Lengte100 mm
Diepte50 mm
Verpakkingshoeveelheid100
Bijsluiter