Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Thys-De Cuyper

Albert Panisstraat 176

9120 Beveren

Hoofdapotheker: Barbara De Cuyper

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0461 434 740

Machtigingsnummer APB: 460303

Telefoonnummer: 03 750 95 20

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.